B&B San Barbato 113, Pollutri

  • Polly

Pam Gwely a Brecwast?

Roedd yna draddodiad yn ein teulu ni, bob tro byddai nain yn gosod y bwrdd at ryw achlysur arbennig byddai bob amser yn rhoi plât dros ben rhag ofn i ryw westai annisgwyl ddangos ei big. Roedd yn rhywbeth naturiol, greddfol bron, felly bu’n beth naturiol i ni agor ein drysau led y pen i deithwyr ac ymwelwyr o bedwar ban byd a ddaeth yn ffrindiau dros y blynyddoedd ac rydym bob amser wrth ein boddau’n estyn croeso iddynt.
Drwy hap a damwain felly y daeth y syniad o weddnewid ein hymagwedd croeso yn B&B San Barbato 113 ac o awydd rhannu â’n gwesteion harddwch y cwr yma o Abruzzo.

B&B Pollutri – Abruzzo Bed & Breakfast Vasto, Residence Vasto, Vasto Marina