y Gwely a Brecwast

Tyfodd y gwely a brecwast o ailwampio ac ehangu hen fwthyn nodweddiadol o dai ffarm Abruzzo. Rydym wedi adfer popeth â’n dwylo ein hunain, diolch i gymorth teulu a ffrindiau, gyda chyfuno’r traddodiadau ffermio ag awch am deithio a darganfod. Codwyd yr adeilad cyfan gan ailddefnyddio pethau y byddai cymdeithas wedi’u lluchio a chan roi iddynt fywyd o’r newydd a chreu, er gwaetha’r argyfwng, harddwch drwy gadwraeth.

Pethau caffael wedi’u hailddefnyddio a’u hadfer sydd yma: hen frics a’u pridd yn deffro yn y cof adeiladau aeth dros gof ers canrifoedd, drysau wedi’u tynghedu i fod yn goed tân bellach wedi’u trwsio a’u hadnewyddu, grisiau y cawsom hyd iddynt yn pydru bron dan gladd ar lan y môr bellach yn silffoedd llyfrau, y bwrdd a welai mam pan oedd yn eneth heddiw yng nghanol y gegin fawr, yr hen ddrws unwaith eto’n agor i groesawu gwesteion, a’r bar brecwast, anrheg gan berchennog tŷ bwyta hanesyddol sydd bellach ar gau, wedi adennill ei briod le er mwyn ein gwesteion.

Mae’r llety’n cynnwys dwy lofft wedi’u dodrefnu’n draddodiadol, ystafell fyw helaeth i gael brecwast a hamddena ac ystafell ymolchi braf.
Y tu allan, gewch chi ardd fawr i wagswmera yn yr awyr iach lle’r ydym wedi gwneud popty coed a barbiciw.

Ac yn ddifyrrach fyth, mae yma ein cyfeillion pedeircoes mynwesol: y gaseg Iris, y ddau gi bach Polly a Benny sy’n chwarae gyda’u holl ffrindiau yn y cyffiniau a’r gath Zanna Bianca yn mynd am dro wrth ei phwysau yn yr haul.

B&B Pollutri – Abruzzo Bed & Breakfast Vasto, Residence Vasto, Vasto Marina