y Prisiau

Prisiau: lleiafswm € 35,00 uchafswm € 55,00

Am ystafell ddau wely (neu wely dwbl) y dydd y mae’r prisiau
Gwasanaethau:

  •  beics
  •  barbiciw
  •  wi-fi
  •  peiriant golchi
  •  gwersi marchogaeth sylfaenol
  •  croeso i anifeiliaid
  •  llefydd parcio awyr agored

Oriau cyrraedd: o ganol dydd tan bedwar o’r gloch
Oriau ymadael: o naw tan un ar ddeg y bore

B&B Pollutri – Abruzzo Bed & Breakfast Vasto, Residence Vasto, Vasto Marina